بهار سال 92 بود که با نوجوانی 12 ساله آشنا شدم که وحید نام داشت . او را در حال چوپانی گله ای از بره های زیبا دیده و وقتی با او هم صحبت شدم ، متوجه شدم وحید بخاطر زندگی عشایری 6 ماه از سال را در مراتع جنگلی لیسار و 6 ماه دوم را در ییلاقات زندگی می کند و به همین دلیل موفق به تحصیل نشده است . در خلال صحبتها وحید گفت : آرزو دارم روزی درس بخوانم .

 

این آرزوی بحق وحید مرا واداشت تا آماری از بچه های محروم از تحصیل اطراف سوباتان را تهیه کنم ، با اندک تلاش 32 شناسامه پسر همدرد وحید را جمع آوری کرده به اداره نهضت سوادآموزی تالش مراجعه نمودم . مشکلات فراوانی پیش رو بود که همه را حل نموده کلاسی را با شرکت 12 نفر در روستای عشایر نشین(زرنه یاتاق سوباتان) تشکیل دادم . در روزها و ساعتهای مقرر بچه ها با ذوق و شوق فراوان در کلاسها شرکت کردند و اکبر باقری معلم ایثار گری که روزی خودش همین مشکلات را لمس کرده بود بدون کوچکترین چشم داشت مالی و فقط بخاطر خواهش من این کلاس 12 نفره را اداره کرده و به پایان رساند .

راه بعضی از بچه ها دور بود و مجبور بودند با اسب به کلاس بیایند ، ولی هرگز در طول 4 ماه غیبت نداشتند .

 بهر حال دوره تمام شده و بچه ها آماده امتحان بودند که تازه متوجه شدیم که مشخصات تعداد زیادی از این بچه ها در سامانه آماری نهضت سوادآموزی وجود ندارد . و این یعنی اینکه هم امکان صدور گواهینامه تحصیلی برایشان مقدور نیست و هم هزینه ای را به معلم کلاس نمی توان پرداخت کرد . خلاصه اینکه موضوع تحصیل این بچه های معصوم که آرزو داشتند پس از طی 2 مرحله کلاسهای سوادآموزی وارد مدارس شبانه روزی آموزش و پرورش شوند ، هنوز بلا تکلیف مانده است .

اخیراً اولیای این بچه ها نامه ای را به فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش تالش تقدیم کرده و خواستار مجوزی از اداره کل نهضت سوادآموزی استان شده اند .آنها در نامه خود نوشته اند که اگر بچه های ما جزو آمار ایران نیستند چگونه همه شناسنامه و کد ملی دارند و چگونه وقتی سنشان به 18 می رسد به خدمت مقدس سربازی فرا خوانده می شوند ولی اسمشان در سامانه نهضت سوادآموزی وجود ندارد . آیا بهای کم کاری و یا کوتاهی مسئولین آمار گیری منطقه را بچه های محرو م ما باید بپردازند .

این بچه ها در روز اول کلاس مداد به دست گرفتن را بلد نبودند ولی چنان با استعداد بودند که با گذراندن یک دوره کوتاه ، کتاب و روزنامه می خوانند .

عکس اولین روز کلاس زرنه یاتاق تابستان 92

چشم همه این بچه ها و دهها دختر بی سواد در انتطار تلاش فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش تالش و گرفتن مجوز تحصیل از اداره کل نهضت سواد آموزی استان ….