سالانه بیش از 7000 توریست داخلی و خارجی از ییلاق زیبای سوباتان بازدید می کنند . فاصله سوباتان از شهر تالش 36 کیلومتر است که در چند نقطه نیاز به نصب تابلو راهنما می باشد.

نبود تابلو باعث شده بارها مسافران سوباتان سر از ییلاقات دیگر در آورده و هرگز به سوباتان نرسند.لزوم نصب تابلوی راهنما در مسیر 36 کیلومتری بارها به مسئولین گذشته گوشزد شد ولی هزگز تحقق پیدا نکرد ، امید است مسئولین سخت کوش و تلاشگر فعلی بخش کرگانرود این مشکل را حل نمایند .

نصب تابلوی راهنما حداقل در 7 نقطه زیر ضروری است :

ابتدای جاده سوباتان در اول روستای ریک فاصله 36 کیلومتر

ابتدای جاده سوباتان در کنار مجسمه کوهنورد فاصله 36 کیلومتر

سه راهی کیش دیبی بطرف سوباتان فاصله 23 کیلومتر

سه راهی رزه بطرف سوباتان فاصله 17 کیلومتر

سه راهی باتمان بولاغ بطرف سوباتان فاصله 2 کیلومتر

ورودی سوباتان (به سوباتان خوش آمدید)

نا گفته نماند که این تابلوی زیبا چند سال پیش در سه راهی باتمان بولاغ نصب شد ولی مدتی بعد به دلایل نامعلوم برداشته شد.

 

علاوه بر تابلوهای راهنمای مسیر سوباتان نیاز به نصب چند تابلو راهنما بشرح زیر در اطراف بازار سوباتان نیز لازم و ضروری است تا مسافران را از سردرگمی نجات دهد :

 بطرف مسجد جامع سوباتان

بطرف سرویس بهداشتی عمومی

بطرف موزه مردم شناسی سوباتان    فاصله 500 متر

بطرف غار گنجخانه    فاصله 1 کیلومتر

بطرف گور کلان سنگی قوری دره    فاصله 1/5 کیلومتر

بطرف ساری داش     فاصله 2 کیلومتر

بطرف پارک جنگلی آلچالق   فاصله 3 کیلومتر

بطرف آبشار ورزان    فاصله 4 کیلومتر

بامید توجه و عنایت مسئولین پر تلاش