سالها معضل زباله سوباتان بغضی بود در گلوی دوست داران طبیعت بکر این ییلاق بهشت گونه که شورای اسلامی و شهرداری لیسار این معضل را با اجرای طرح سوباتان پاک در 25 اردیبهشت امسال حل نمود که دست همه دست اندر کاران درد نکند . اما تعطیلات نیمه خرداد که پیک حضور گردشگران طبیعت دوست در سوباتان است ، اوج نمایش این معضل و تجمیع حداکثری زباله در بازار سوباتان بود که باید به دهیار سوباتان آقای علمی دست مریزاد گفت که با تلاش شبانه روزی خود موجبات پاکی مضاعف منطقه را فراهم آورد . حمل دهها ماشین زباله اجازه نداد صحنه های نگران کننده سالهای قبل تکرار شود . مسافران و ساکنین به شکلهای گوناگون رضایتمدی خود را از این اقدام خداپسندانه اعلام می نمودند و همکاری آنها در پاکیزه نگه داشتن سوباتان کاملاً ملموس بود .

شاید علمی عزیز فراتر از مسئولیت اداری و قانونی خود عمل نمود که این امر نشان از بزرگی و افتادگی او دارد .