سردار دهقان وزیر اسبق دفاع کشور که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران می باشد در جمع فرهیخته گان غرب گیلان در شهر لیسار حضور یافته و از نزدیک با توانمندیها و مشکلات منطقه آشنا شد.

این نشست که به دعوت شهاب غفاری رییس شورای استان گیلان و عضو شورای اسلامی شهر لیسار انجام شده بود با خوش آمدگویی ایشان و بیان مطالب اقتصادی و تولیدی منطقه آغاز و در ادامه چند تن از حاضرین نیز به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند.

در ادامه جلسه بنده نیز در زمینه توسعه صنعت گردشگری تالش مطالبی را بیان داشتم که تبدیل تالش به منطقه آزاد گردشگری و سرمایه گذاری جهت بهره مندی بیستر از سواحل دریا و جنگلهای هیرکانی و ییلاق سوباتان از اهم مطالب طرح شده بودند.

 

در پایان مراسم از بیانات میهمان محترم استفاده شد و نهایتا حاضرین بهمراه سردار دهقان از قلعه صلصال لیسار بازدید میدانی نمودند.