راههای سوباتان در اثر بارشهای مداوم اخیر و جاری شدن سیل در چند نقطه تخریب و پلهای لوله کاملا از بین رفته و تردد مردم به مدت 4 روز کاملا قطع بود.

پلهای تخریب شده توسط اداره راه تالش مجددا با گذاشتن لوله بازسازی و ارتباط برقرار شد اما با جاری شدن سیلاب این اتفاقات تکرار خواهد شد.