سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

تخریب راههای سوباتان

راههای سوباتان در اثر بارشهای مداوم اخیر و جاری شدن سیل در چند نقطه تخریب و پلهای لوله کاملا از بین رفته و تردد مردم به مدت 4 روز کاملا قطع بود.

پلهای تخریب شده توسط اداره راه تالش مجددا با گذاشتن لوله بازسازی و ارتباط برقرار شد اما با جاری شدن سیلاب این اتفاقات تکرار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط

حضور گردشگر اتریشی در سوباتان

سوباتان
9 سال قبل

امکانات سوباتان

سوباتان
11 سال قبل

چشمه های آب طبیعی سوباتان

سوباتان
11 سال قبل
خروج از نسخه موبایل