روستاهای بهم چسبیده کلمر و سقاچول که بیش از 30 خانوار دامدار دائم نشین دارند به دلیل عدم وجود راه ماشین رو مناسب از طرف روستای لرد بسک تا کنون بدون برق باقیمانده و از این نعمت بزرگ بی بهره اند . فاصله آخرین ترانس برق فشار قوی در روستای لرد بسک با این دو روستا کمتر از 4 چهار کیلومتر است ولی به دلیل عدم وجود راه امکان برق کشی از این مسیر وجود ندارد و بناچار باید از طریق راه اصلی سوباتان که حدود 11 کیلومتر می باشد این کار صورت پذیرد . سه شنبه 11 تیر اقای مهندس هدایتی نژاد رئیس اداره برق تالش بهمراه کارشناس مربوطه مهندس ملکی از این روستاها و همچنین ییلاقات سوباتان بازدید نمودند تا شاید در صورت تامین اعتبار این مناطق نیز به شبکه برق بپیوندند .