برنامه های تور سوباتان شناسی انجمن راهنمایان گردشگری گیلان با اجرای ویژه برنامه استقبال از راهنمایان و بازدید از موزه سوباتان آغاز گردید.

در این ویژه برنامه ضمن استقبال از میهمانان با توزیع شیرینی و نان محلی و دمنوشهای سنتی از میهمانان پذیرایی شد.

میزبانان با لباس محلی و اجرای برنامه های سنتی حال و هوای خاصی به این برنامه استقبال دادند.