سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

بازدید انجمن صنفی راهنمایان گردشگری گیلان از موزه سوباتان

برنامه های تور سوباتان شناسی انجمن راهنمایان گردشگری گیلان با اجرای ویژه برنامه استقبال از راهنمایان و بازدید از موزه سوباتان آغاز گردید.

در این ویژه برنامه ضمن استقبال از میهمانان با توزیع شیرینی و نان محلی و دمنوشهای سنتی از میهمانان پذیرایی شد.

میزبانان با لباس محلی و اجرای برنامه های سنتی حال و هوای خاصی به این برنامه استقبال دادند.

 

 

مطالب مرتبط

افزایش اشیاء موزه سوباتان

سوباتان
3 سال قبل

تخریب و تصرف چمنزارهای سوباتان

سوباتان
11 سال قبل

ادامه روند تصرف چمنزارهای سوباتان

سوباتان
10 سال قبل
خروج از نسخه موبایل