امسال برف سوباتان نسبت به سالهای قبل سنگین تر بوده و به بیش از یک متر می رسد . پیش بینی می شود اگر وضع هوا به همین منوال سرد باشد راه سوباتان به دلیل یخبندان دیرتر از سالهای قبل بازگشایی شود. البته هوای سوباتان به گونه ای است که بعد از بارش برف ، باد و طوفان برف مناطق بادگیر را پارو کرده و در دره ها و شیارها برای مصرف بهار و تابستان کشاورزان ذخیره می کند .

ارتفاع برف هر مقدار که باشد ، مانع حضورعاشقان سوباتان نمی شود.

پنجشنبه 5 دی 92 قلعه بین یوردی

عکس از : شاپور رضاقلی پور