سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

بارش برف سنگین در سوباتان

امسال برف سوباتان نسبت به سالهای قبل سنگین تر بوده و به بیش از یک متر می رسد . پیش بینی می شود اگر وضع هوا به همین منوال سرد باشد راه سوباتان به دلیل یخبندان دیرتر از سالهای قبل بازگشایی شود. البته هوای سوباتان به گونه ای است که بعد از بارش برف ، باد و طوفان برف مناطق بادگیر را پارو کرده و در دره ها و شیارها برای مصرف بهار و تابستان کشاورزان ذخیره می کند .

ارتفاع برف هر مقدار که باشد ، مانع حضورعاشقان سوباتان نمی شود.

پنجشنبه 5 دی 92 قلعه بین یوردی

عکس از : شاپور رضاقلی پور

مطالب مرتبط

لزوم راه اندازی موبایل سوباتان

سوباتان
6 سال قبل

ثبت جنگلهای لیسار در میراث جهانی یونسکو

سوباتان
2 سال قبل

نگهبان قدیمی سوباتان

سوباتان
5 ماه قبل
خروج از نسخه موبایل