شب گذشته اولین برف پاییزی ، سووتون و ارتفاعات تالش را سفید پوش کرد . سووتون با داشتن دشتهای وسیع و تپه ماهورهای متعدد استعداد زیادی برای ورزشهای زمستانی دارد. برگزاری جشنواره آدم برفی 16 بهمن 94 این واقعیت را اثبات نمود .

سووتون امروز

عکس از علی تقی پور

روستای کلمر پایین تر از سوباتان . سه شنبه 4 آبان95

عکس از علی ارغیده

اگر مردم همت کنند و مسولین هم حمایت و همکاری نمایند ، جشنواره امسال با استفاده از تجربیات سال گذشته پربارتر خواهد شد .

دانش آموزان کلمر در جشنواره

استقبال مردم از جشنواره آدم برفی 94