سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

اولین برف پاییزی سوباتان

شب گذشته اولین برف پاییزی ، سووتون و ارتفاعات تالش را سفید پوش کرد . سووتون با داشتن دشتهای وسیع و تپه ماهورهای متعدد استعداد زیادی برای ورزشهای زمستانی دارد. برگزاری جشنواره آدم برفی 16 بهمن 94 این واقعیت را اثبات نمود .

سووتون امروز

عکس از علی تقی پور

روستای کلمر پایین تر از سوباتان . سه شنبه 4 آبان95

عکس از علی ارغیده

اگر مردم همت کنند و مسولین هم حمایت و همکاری نمایند ، جشنواره امسال با استفاده از تجربیات سال گذشته پربارتر خواهد شد .

دانش آموزان کلمر در جشنواره

استقبال مردم از جشنواره آدم برفی 94

 

مطالب مرتبط

دیدار گروهی از عاشقان در هوای برفی از سوباتان

سوباتان
10 سال قبل

توریسم و گردشگری

سوباتان
11 سال قبل

تهیه 70 تابلو برای سوباتان

سوباتان
2 سال قبل
خروج از نسخه موبایل