اهالی سوباتان که بیش از 400 خانوار هستند و سرمایه گذاری کلانی در این شهرک ییلاقی انجام داده اند و به دلیل نبود راه مناسب نمی توانند در زمستان در این ییلاق حضور پیدا کنند ، برای نگهداری از خانه های خود با هزینه شخصی نگهبانی را انتخاب کردند . علی ارغیده که جوانی فعال و زحمتکش است و در یکی از روستاهای همجوار سوباتان بنام ” بینه هونی ” ساکن است بعنوان داروغه سوباتان انتخاب شد . او هر روز در این شهرک حضور یافته و از ساختمانهای سوباتان نگهداری می کند . البته اهالی سوباتان خانه ای را در اختیار علی گذاشته اند تا در روزهای برفی و طوفانی که رفت و آمد سخت است در آنجا بماند . تنها آرزوی علی جوان این است که مسئولین مشکل بیمه او را حل کنند تا هم امیدش به آینده بیشتر شود و هم از دفترچه بیمه برای خود و خانواده اش استفاده کند . چون سوباتان شورای اسلامی و دهیار مستقل ندارد این مشکل را باید شورای اسلامی بخش کرگانرود که قانوناً متولی این شهرک ییلاقی است ، حل نماید .