سال ۱۴۰۱ سال برقراری اینترنت سوباتان است.

دکل اینترنت در سال۱۴۰۰ نصب ولی نبود برق باعث شد مردم نتوانند از این نعمت بهرمند شوند.

مردم سوباتان امید دارند در سال ۱۴۰۱ با تامین برق خورشیدی برای دکل بتوانند از اینترنت استفاده کنند.

سالانه بیش از ۱۰ هزار توریست داخلی و خارجی از این ییلاق زیبا بازدید می کنند که وجود کارتخوان در مغازه های سوباتان تاثیر بسیار زیادی در دادوستد مردم و درآمد آنان خواهد داشت.

در سوباتان بیش از ۲۰ اقامتگاه و ۳۰ باب مغازه نیازهای رفاهی این خیل عظیم گردشگران را تامین می نمایند.