برای اولین بار سومین جشنواره آدم برفی سوباتان در جدول برنامه های دهه فجر شهرستان تالش گنجانده شد.

این کار به دستور فرماندار محترم تالش صورت گرفت که از جهت اطلاع رسانی تاثیر زیادی خواهد داشت.

این برنامه تنها برنامه ورزشی از 22 برنامه شهرستان است که در جدول ستاد دهه فجر شهرستان گنجانده شده است.