سالها بود که موضوع استعداد بالقوه طبیعت سوباتان جهت پرورش گل گاو زبان ذهنم را مشغول کرده بود تا اینکه بهار 98 مقداری از بذر این گیاه ارزشمند دارویی را تهیه نموده  و در باغچه خانه ام کاشتم.

اینک پس از گذشت یکسال این بوته ها به گل نشسته اند.

گلهای بسیار خوش رنگ و درشت.

حال شکی ندارم که دهها هکتار زمینها و باغهای سوباتان که تقریبا بلااستفاده بوده و فقط از علفای خود رو و کم ارزش آن استفاده می شود می تواند به محل پرورش گران ترین گیاه دارویی تبدیل گردد. 

پس سوباتان می تواند به قطب تولید گل گاوزبان مبدل شود.

فروش گل گاو زبان می تواند به شغل و منبع درآمد اول اهالی سوباتان تبدیل شود.

 

گل گاوزبان با قیمت بالای کیلویی 250 هزار تومان گرانترین گیاه دارویی کشور است.

 /wp-content/uploads/2022/04/_files_7280a8bc4f91675cf552df18e91267e7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B3.jpg