در گذشته های نه چندان دور اسباب بازی کودکان تالشی همین گلین بالاها بودند که توسط مادران و مادر بزرگها از تکه پارچه های دور ریز ساخته می شدند.

آن زمان خبری از عروسکهای چینی و خارجی نبود.

به لطف خدا تصمیم داربم ساخت این عروسکهای سنتی را ادامه دهیم.

این عروسکهای زیبا هم در فروشگاه موزه سوباتان بفروش خواهند رسید و هم برای معرفی قوم تالش به اقوام مختلف ایرانی که به سوباتان می آیند اهداء خواهد شد.

ما را یاری کنید.