چندی پیش در حین کندن زیربنای ساختمانی در سوباتان یک عدد خمره سفالی که بنا به اظهارات غیر رسمی بیش از 200 سال قدمت دارد در محوطه مسجد سوباتان کشف و تحویل مسئولین میراث فرهنگی تالش گردید . ارتفاع این خمره حدود 1 متر و بنا بر اظهارات شاهدان عینی ظرفیت حدود 80کیلو حبوبات را داشته است . امید است این خمره در صورت صلاحدید مسئولین مربوطه به کلبه مردم شناسی عشایری سوباتان عودت داده شود تا در معرض دید اهالی و گردشگران قرار گیرد .