این کتاب که به معرفی لیسار و سوباتان پرداخته است توسط معلم بازنشسته لیساری آقای شاپور رضاقلی پور تالیف شده است . شاید این کتاب از نظر خوانندگان خالی از اشکال نباشد ولی از آنجائیکه اولین و تنها کتاب تالیف شده در خصوص معرفی لیسار و سوباتان است باید قدرش را دانست و از مولفش قدردانی کرد .

 

برای آشنایی بیشتر با این کتاب در صفحه نخست این سایت و در فهرست عناوین بخش مستقلی اختصاص داده شده است . شما می توانید برای خرید این کتاب به کتاب فروشیهای تالش مراجعه کرده ویا با تماس با موسس سایت با شماره 09111835091 شفارش خرید هر تعداد از کتاب را بدهید . قیمت روی جلد کتاب به دلیل استفاده زیاد از عکسای رنگی 200000 ریال می باشد .

امید است اهداء این کتاب توسط لیساریها به دوستان و آشنایان و میهمانان به یک سنت حسنه تبدیل شده و همه لیساریها در هر نقطه از جهان حداقل یک جلد از این کتاب را در گنجینه کتابخانه خود داشته باشند .