کتاب ” از سوباتان تا رمادیه ” خاطرات آزاده لیساری کربلائی صابر نجفی بزودی چاپ و به کتاب فروشیها عرضه خواهد شد . این کتاب که نوشته امیر حسین پور است در شش فصل تدوین شده که در فصل اول آن به آشنایی وی با دختری بنام الوانه فرزانه می پردازد . این آشنایی در ییلاق سوباتان اتفاق می افتد . نجفی در ایام خدمت سربازی در منطقه العماره عراق به اسارت نیروهای بعثی در آمده و پس از تحمل 5 سال اسارت آزاد می شود . الوانه علیرغم مخالفت خانواده از ازدواج خود داری کرده و 5 سال اسارت را به پای عشق پاک خود سپری می کند . نجفی پس از ازادی به خواستگاری الوانه رفته و با مخالفت خانواده وی مواجه شده و ناچار او را به خانه عمویش فراری داده و ازدواج صورت می گیرد . نجفی که مداح بوده و در اردوگاه اسارت نیز توسلاتی به سالار شهیدان داشته از او خواسته بود که ازدواج با الوانه را برایش مقدر نموده و او را در این فراق صبر عطا کند . امید است کربلائی صابر با عشق جاودانه خود پاداش 5 سال صبر و شکیبایی الوانه را ادا کند و عشق او نیز مانند عشق الوانه آسمانی باشد نه زمینی …..