ورازان نام آبشاری است در شمال غرب سوباتان

فاصله آبشار تا سوبتان 4 کیلومتر است و اکثر گردشگران سوباتان از این منطقه زیبا بازدید می کنند .

چند سالی است صابر جوان بومی یک کافه کاملا سنتی در پای آبشار باز کرده که چای زغالی خوشطعم و آش دوغ خوشمزه ای را به مسافران ارائه می دهد.

اگر به ورازان رفتید زیبائیهای کافه صابر را از دست ندهید.