چهارمین گردهمائی موزه داران خصوصی ایران در تاریخ 9 اسفند 95 در موزه ملی ایران برگزار شد . در این گردهمائی صدها نفر از موزه داران شخصی ایران وشخصیتهای علمی و فرهنگی کشور حضور یافته و ایراد سخن نمودند .

در فرصت کوتاهی که جهت معرفی مجموعه مردم شناسی سوباتان در اختیار حقیر قرار داده شد ، ضمن معرفی خود و مجموعه سوباتان ، توانمندیهای گردشگری منطقه را نیز گوشزد نمودم .

حضور بنده با لباس زیبای تالشی در جایگاه موجب توجه بیشتر حاضرین به تالش شد و سئوالات فراوانی در مورد نوع و جنس لباس و همچنین قوم تالش پرسیده شد .

حضور دکتر حسابی فرزند پدر ریاضی ایران و همچنین دکتر صحاب فرزند پدر جغرافیا و نقشه ایران که خود از موزه داران شخصی ایران می باشند از ویژگیهای خوب این گردهمائی بود.

 

همراهی 2 دوست و همشهری خوب آقایان فردین نظیری و شهرام اورنگ در این جلسه برایم خاطره انگیز بود .