علیرغم پیگیریهای مجدانه اداره گردشگری شهرستان تالش بعلت بی تفاوتی مسئولین محلی چهارمین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار نشد.

سه دوره جشنواره آدم برفی در سالهای ۹۴ و ۹۸ و ۹۹ با مشارکت مردم سوباتان به زیبایی برگزار و در هر دوره صدها نفر از علاقمندان به ورزشهای زمستانی در این جشنواره ها شرکت می کردند ، اما امسال علیرغم پیگیری‌های زیاد ، مسئولین محلی به بهانه های مختلف با برگزاری این رویداد ورزشی زیبا موافقت نکردند.