چهاردهمین نمایشگاه گردشگری از 5 لغایت 8 اسفند در محل دائمی نمایشگاهها برگزار گردید.

در این نمایشگاه جای غرفه تالش خالی بود.

تالش با توانمندیها و پتانسیل بالای فرهنگی و توریستی می تواند حضور گسترده ای در اینچنین نمایشگاهها داشته باشد ولی به دلیل عدم انسجام فعالان گردشگری و عدم پشتیبانی مسئولین محلی این موقعیت های طلایی از دست می رود.

موزه مردم شناسی سوباتان در یازدهمین نمایشگاه گردشگری ایران غرفه بزرگ و باشکوهی داشت که در معرفی سوباتان تاثیر بسزایی داشت.