بی شک یکی از جاذبه های مناطق ییلاقی خصوصا سوباتان ، چمنزارهای سرسبز و وسیع آنهاست . وظیفه هر انسان با شخصیت و مسئول ، حفاظت و حراست ازاین موهبتهای الهی است . گاهاَ مشاهده صحنه های دلخراش روح انسان را آزرده میکند . آیا تخریب دهها متر مربع از چمنزارهای بیده پشت و نابودی امانتهای الهی به چند لحظه خوشی کودکانه می ارزد ؟

آثار تیک آپ و چرخش با ماشین در چمنزار بیده پشت …

تخریب چمنزار برای پر کردن پی ساختمانها با وجود معادن شن مختلف .

 خدایا خوب زیستن را بما بیاموز ….