دشت هموار و وسیع بیده پشت سوباتان که در تابستان ۹۲ شاهد فرود یک هواپیمای شخصی ۲ نفره بود ، قابلیت برگزاری یک شو هوایی (نمایش هوائی) را دارد . استاد فرج پور در تابستان ۹۲ با هواپیمای شخصی ۲ نفره خود در چمنزار بیده پشت فرود آمد تا علاقمندی وافر خود را به سوباتان نشان دهد .

عکس از نمازی نوجوان خوش ذوق لیساری(تابستان 92 دشت بیده پشت)

 

استاد فرج پور یکی از علاقمندان سوباتان بوده و هر سال چند باری با خانواده خود در سوباتان حضور می یابد .

(تابستان 93 منطقه باتمان بولاغ)

 

امسال ایشان را در سوباتان ملاقات کرده و تقاضا کردم بهار ۹۴ با دعوت از انجمن هواپیماداران شخصی ایران حداقل ۱۰ هواپیما در روز و زمان مقرر در آسمان سوباتان حضور یافته و پس از اجرای نمایش هوایی در بیده پشت فرود آمده و ساعاتی میهمان مردم سوباتان بشوند . سوم خرداد سالروز آزاد سازی خونین شهر ، زمان خوبی برای این برنامه مهیج فرهنگی خواهد بود . در این روز با شکوه که با شکوفایی شقایقهای سرخ سوباتان نیز همزمان می باشد ، می توان با دعوت از مسئولین و مردم شریف منطقه ، آزادی خرمشهر را اینگونه گرامی داشت .

بی شک اجرای چنین برنامه هایی به رشد شکوفایی این منطقه توریستی منجر خواهد شد .