پروژه سنگفرش بازار ییلاق سوباتان که یکی از آرزوهای دیرینه اهالی بود تابستان امسال به زیبایی اجرا و به اتمام رسید.

ضمن سپاس از همه مسئولین دست اندرکار از جمله استانداری محترم گیلان ، فرمانداری تالش ، بخشداری کرگانرود و دهیار سوباتان ، باید از مجری طرح جناب مهندس درمانی تشکر ویژه داشت که با صداقت ، پاک دستی و دقت تمام این پروژه را به زیبایی اجرا و به اتمام رساند.

بازار ییلاق سوباتان یکی از پر رونق ترین بازارهای ییلاقی ایران است که سالیانه مایحتاج بیش از 7000 نفر توریست داخلی و خارجی را تامین می کند.