مستند * طبیعت سوباتان * توسط گروه مستند ساز شبکه پرس تی وی در شهریور 97 در سوباتان ساخته شد و بیش از 15 بار از شبکه های HISNPA TV اسپانیا و PRESS TV و شبکه مستند پخش شد .

در این مستند 12 دقیفه ای کلیه چشم اندازهای طبیعی سوباتان از قبیل ساری داش ، پارک جنگلی آلچالق ، غار گنجخانه و آبشار ورزان معرفی گردید.

امید است نمایش این مستند زیبا در معرفی سوباتان به گردشگران داخلی و خارجی مفید و مثمر بثمر باشد.

از زحمات خانمها شیما کاظمی گزارشگر و دهقانپور فیلمبردار این مستند کمال امتنان را داریم.

شما می توانید این فیلم مستند را در کانال  soubatann@  تماشا نمایید.