آثار تاریخی موجود در سوباتان نشان از تمدن هزاران ساله این ییلاق زیبا دارد ، اما بعضی اسناد و مدارکی هم بیانگر وجود مدنیت در صده های اخیر است . یکی از این اسناد حکم تاسیس پاسگاه انتظامی و امنیتی در سال 1331 شمسی می باشد .

تاسیس پاسگاه انتظامی عشایری بمنظور ایجاد امنیت و نظم در منطقه ، نشانگر اقامت جمع کثیری از مردم اعم از عشایر ، افراد خوش نشین و کسبه و بازاریان و رواج و رونق کسب و کار و داد و ستد در سوباتان است .

گفته می شود در همان ایام (حدود 63 سال پیش) در سوباتان حمام عمومی نیز دایر بوده است . شاهدان این حمام نقل می کنند ، هزینه ساخت حمام را 3 نفر از خیرین محلی تقبل نموده و فردی بنام مرحوم استا صادق یوسفی (پدر شهید عادل یوسفی) که آهنگر محل بوده ، طراحی و ساخت حمام را با استفاده از بشکه و لوله های دست ساز انجام داده است . آب بشکه ها که با استفاده از شیب از چشمه های بالادستی تامین می شد ، با آتش هیزم گرم می شده و این حمام 2 دوش چوبی داشته که آقایان و خانمها با نوبت و با پرداخت نفری 2 ریال از این حمام عمومی استفاده می نمودند .

در بازار سوباتان نیز که قدمتش به صدها سال پیش بر می گردد ، مشاغل و حرفه های متعددی از جمله جلفاگری (شال بافی) ، کارگاه رنگ رزی (بویاخچی)، کارگاه قلع کاری ظروف مسی(قلیچی) ،کارگاه آهنگری ، مغازه های شال دوزی ، کارگاه پالان دوزی ، دندانسازی ، طبیب و دکتر سنتی و محلی و ….. دایر بوده است .