پارک طبیعی جنگلی آلچالق که در ضلع شرقی سوباتان واقع شده منطقه ای است که بدلیل موقعیت جغرافیایی خاص از بوته های کم ارتفاع و پرپشت درختچه های آلوچه – ازگیل کوهی – سیب کال و قره گیله پوشیده شده و میان این درختچه ها چمنزار سبز و وسیعی است که بسیار زیبا و دیدنی است . لذا این منطقه به تفرجگاه گردشگران و اهالی تبدیل شده است . ولی متاسفانه چند سالی است که افرادی ناشناس سالانه دهها اصله از این درختچه های زیبا را با موتور ارّه قطع می کنند . از آنجائیکه تنه و شاخه های کوچک این درختچه ها کاربرد خاصی ندارد ، اهالی معتقدند این عمل زشت یا بدلیل از بین بردن جنگل و بعدها تصاحب زمین صورت می گیرد و یا با نیت از بین بردن درختان و تبدیل این منطقه به چمنزار برای مرتع دامها انجام می شود . در هر صورت بر مسئولین مربوطه واجب و لازم است ضمن ثبت این جنگل بعنوان منطقه ویژه گردشگری و حداقل گماردن یک نگهبان از بین دامداران بومی برای حفاظت از این منطقه  ، در حراست از آن بیش از پیش تلاش نمایند . انشاءالله…..