ساخت هتل سه طبقه در سوباتان توسط جوان فعال گردشگری لیساری.

قرار است این هتل پذیرای مهمانان خارجی بوده و این کار باعث میشود صنعت توریسم در سوباتان رشد کند.

پیش بینی می شود با راه اندازی این هتل زمستانهای سوباتان نیز فعال شده و استعداد بالقوه بالای ییلاق سوباتان در برگزاری ورزشهای زمستانی نیز مورد توجه قرار گیرد.