جمع آوری اسناد قدیمی سوباتان جهت ایجاد غرفه اسناد موزه کار جدیدی است که در دست اجراست.

در این راستا به سند جالبی برخورد کردم که برای من و کاربران گروه سوباتان بسیار جالب بود.

قدیمی ترین نگهبان روستای سوباتان…..

بر اساس این سند فردی بنام مرحوم حکم اله فکوری در سال ۱۳۴۵ مسئولیت نگهبانی از خانه ها و مغازه های روستا را تقبل می کند.

جالب اینکه دستمزد ایشان بابت نگهبانی هر خانه و مغازه مبلغ چهل ریال یا ۴ تومان می باشد.

در این قرارداد ساده اما پر محتوی چهار حدود روستا و وظایف و مسئولیت‌های نگهبان بروشنی انشاء شده است.

پیدا کردن عکس مرحوم حکم اله فکوری به کمک نوه دختری ایشان آقای جواد خندمی توفیق بسیار بالایی برایم بود که بار دیگر قدردان آن بزرگوار هستم.