یکی دیگر از زیبائیهای بی بدیل سوباتان تماشای لحظه های طلوع آفتاب روی سطح دریاست . فاصله مستقیم و هوائی سوباتان با ساحل دریا کمتر از بیست کیلومتر است ، لذا طلوع آفتاب صحنه های بی نظیری را خلق می کند .

متاسفانه کمتر مسافری از خواب شیرین صبحگاهی سوباتان گذشته و دقایقی قبل از طلوع آفتاب در کمین شکار این لحظه های ماندگار می نشیند . همه ارتفاعات مشرف به ساحل دریا ، خصوصاً ضلع شرقی کوه بیده پشت و یا بالای سخره غار گنجخانه و ارتفاعات کوه مجمع داش ، بهترین شکارگاه این لحظات زودگذر امّا ماندگار می باشند .

پس بیائیم در مسافرت بعدی به سوباتان ، زنگ ساعتهایمان را روی 30 دقیقه قبل از طلوع آفتاب تنظم کنیم ، و این مدت مناسبی برای اقامه نماز صبح و رسیدن به شکارگاه است .
همزمان با طلوع آفتاب ، چوپانان زحمتکش گله های خود را به چراگاههای اطراف منتقل می کنند که این خود مناظر بی بدیلی را خلق می کند .

هرلحظه رنگی زیبا

وقتی شکارچیان لحظه های ارزشمند طبیعت سوباتان خود شکار شوند .

خانم حسنلو خبرنگار خبرگزاری ایسنا در حال عکسبرداری از لحظات زیبای طلوع (تابستان1392)

تصویر و سایه خورشید در آب دریای زیبای خزر (فاصله زمینی محل عکاسی در سوباتان تا ساحل دریا  20 کیلومتر)