ییلاق سوباتان که در ارتفاعات ۲۰۰۰ کوه های تالش واقع شده سالیانه مورد بازدید بیش از ۱۰ هزار توریست داخلی و خارجی قرار می گیرد.

تا کنون نبود آنتن موبایل یکی از مشکلات اساسی این منطقه توریستی بود که اخیرا با نصب دکل اینترنت این معضل در حال برطرف شدن هست.

کار نصب اسکلت دکل انجام شده و منتظر نصب سیستم برق خورشیدی و سپس آنتن های مخابراتی آن هستیم.

با تکمیل این پروژه و با نصب دستگاه‌های کارتخوان در بازار و مغازه ها کسب و کار در این منطقه رونق بیشتری پیدا خواهد کرد.