نان حلوایی سنتی سوباتان که در زبان تالشی ،،زِره نون،، و در زبان ترکی ،، نزیک چورک ،، گفته می شود نان کوچ و سفر لیسارهاست. پدران و مادران ما روز قبل از کوچ مقدار کافی از این نان بسیار خوشمزه را تهیه کرده و در صبحانه و عصرانه روز کوچ و سفر مورد مصرف قرار می دادند.

نان حلوایی همانگونه که از اسمش پیداست نانی است که داخل آن از حلوای شیرینی پر شده که بسیار با مزه و مقوی و مغزی می باشد.

لیساریها با شنیدن نام این نان دنیایی از خاطره در ذهنشان تداعی می شود.