به همت بخشداری و شورای بخش و تلاش دهیار ۶۶ کوچه و خیابان روستای سوباتان نامگذاری شده و برای آنها تابلو نصب می شود.

در شورای نامگذاری روستای سوباتان که تنی چند از صاحب‌نظران محلی حضور داشتند اکثر خیابانها و کوچه ها بنام سنتی و محلی خود نامگذاری شدند.

استفاده از نام گلها و گیاهان بومی و نام مکان‌های محلی نیز مشخصه دیگر این حرکت فرهنگی بود.

نام ۴ شهید بومی(شهید جورابچی ، شهید پورحسینی ، شهید محبی و شهید خوشقدم) نیز زینت بخش ۴ خیابان سوباتان شد.

به میمنت حضور سردار سلیمانی در سوباتان در سال ۹۷ نام یکی از خیابانها نیز بنام این سردار شهید اختصاص یافت.

همچنین به یمن حضور میرزا کوچک خان جنگلی در روستای هونی یش سوباتان نام خیابانی که بطرف این روستا ادامه دارد بنام میرزا کوچک نام گذاری شد.

زادگاه سردار مشروطه خواه سوباتانی یعنی کوچه پیشوایی ها نیز بنام … ملاعلی داوانی… یکی از سران مشروطه خواه منطقه نامگذاری گردید.

خیابان اصلی و ورودی سوباتان نیز با نام رهبر کبیر انقلاب …. امام خمینی  ره …. زینت گرفت.

اهالی فهیم سوباتان هزینه ساخت ۶۶ تابلو شب نما برای معابر روستای خود را تقبل نموده اند.

مشارکت و همدلی اهالی این روستا مثال زدنی است.