یکی از ویژگیهای منحصر به فرد طبیعی سوباتان که یکی از جاذبه های اصلی این منطقه نیز بشمار می رود ، وجود چمنزارهای وسیع طبیعی است که این ییلاق را از سایر ییلاقات شمالغرب کشور متمایز کرده است . متاسفانه اهالی محل از روی ناآگاهی و عدم وجود کوچکترین اهرم نظارتی و حفاظتی در حال از بین بردن این موهبت الهی هستند . سازندگان بنا و ساختمان با وجود معادن شن و ماسه در اطراف سوباتان اقدام به برداشت خاک از چمنزارها جهت پر کردن و خاکریز کردن ساختمان خود می نمایند . اگر کوچکترین اقدام حفاظتی و اطلاع رسانی حتی نصب چند پرده و تابلو جهت ممنوعیت این عمل در منطقه صورت گیرد ، دیگر شاهد اینگونه صحنه های نگران کننده نخواهیم بود .

شاید ویران کننده گان این چمنزارها نمی دانند که هزاران سال طول کشیده تا یک سانتیمتر مربع از این چمنزارها بوجود آمده اند .