پارک جنگلی و طبیعی آلچالق سوباتان در 2 کیلومتری شرق این ییلاق زیبا قرار گرفته و 7 نوع میوه جنگلی دارد.

به دلیل اینکه اغلب درختان این جنگل چند هکتاری آلوچه جنگلی میباشد نام این پارک را آلچالق یعنی محل درختان آلوچه گذاشته اند.

اما سیب کال ، گلابی جنگلی ، ازگیل کوهی ، ولیک یا قاراگیله و زالزالک قرمز و سیاه از دیگر میوه های این پارک می باشد.

این روزها میوه های آلچاق رسیده اند ، لذا اگر به سوباتان رفتید سری هم به آلچالق بزنید.

11 شهریور98

تصاویری از سال 97