موزه مردم شناسی سوباتان سومین موزه شخصی مردم شناسی استان گیلان میباشد که اغلب وسایل کاربردی مردمان قدیم را در خود جای داده است و چندین سال است که به صورت رایگان پذیرای مهمانان سوباتان میباشد.