ایکوم نام سازمان بین المللی موزه داران دنیاست که در ایران نیز شعبه دارد.

ایکوم در سال 1946 تشیکل شد و مرکز آن در پاریس می باشد این سازمان 19000 عضو دارد.

ایکوم ایران نیز در سال 1328 تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

دکتر محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران است.

دکتر طباطبایی در بازدید از غزفه موزه سوباتان در همایش گردشگری تالش که در اسفند 97 در دانشگاه پیام نور تالش برگزار شد قول همکاری جهت عضویت موزه سوباتان در ایکوم ایران را دادند.

اخیرا اسناد و مدارک لازم جهت عضویت از طریق ایمیل به دفتر ایکوم ایران ارسال شده و امیدوارم بزودی عضویت در این انجمن تحقق یابد.

هزینه سالانه عضویت در سازمان ایکوم 50 یورو میباشد.