سه شنبه ٢٨ بهمن ملاقاتی صمیمی با جناب آقای مهندس حلاج پور مدیر كل میراث فرهنگی . صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در دفتر ایشان برگزار شد.

در این نشست و دیدار كه آقای مهندس آذر پور معاونت محترم  گردشگری نیز حضور داشتند ابتدا اینجانب فهرستی از اقدامات انجام شده خود در 8 سال گذشته را به سمع ایشان رسانده و بخشی از توانمندیها و مشكلات منطقه را نیز مطرح نمودم.

در ادامه ایشان نیز ضمن ارائه طریق و راهنمائیهای لازم قول همكاری و مساعدت و پشتیبانی همه جانبه از فعالان گردشگری منطقه را داده و اعلام نمودند در اولین فرصت مناسب از سوباتان و مجموعه مردم شناسی آن بازدید نمایند.

همچنین مقرر شد در این سفر مدیر كل محترم ، از سنگ یادبود لوح ثبتی آبشار  وِرَزاٰنۡ نیز طی مراسمی پرده برداری گردد.