پیتر کربر آلمانی ساکن شهر برلین بمدت 8 سال کارمند سفارت آلمان در تهران بوده و در این مدت از تمامی نقاط دیدنی ایران بازدید داشته است.

پیتر کربر در دوران بازنشستگی خود در برلین کتابی را به زبان آلمانی بعنوان کتاب راهنمای گردشگران آلمانی که قصد سفر به ایران را دارند به چاپ رسانده است.

ایشان با مطالعه سایت سوباتان و برقراری ارتباط با اینجانب و اخذ اطلاعات لازم ، سوباتان را نیز بعنوان یکی از جاذبه های گردشگری ایران معرفی نموده است.

پیتر در صفحه 267 کتاب خود ابتدا ویژگیهای جغرافیایی و راههای مواصلاتی سوباتان را بیان داشته و سپس نام و آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه اینجانب را جهت تماس گردشگران آلمانی به خوانندگان خود معرفی نموده است .

ایشان یک جلد از این کتاب را با امضا و توشیح جهت نگهداری در موزه سوباتان برای اینجانب ارسال نموده اند .

 از نویسنده کتاب دعوت نموده ام تا بهار آینده در سوباتان پذیرایش باشم.