کباب بره سوباتان به قدری خوش مزه است که به یکی از جاذبه های این منطقه زیبای ییلاقی تبدیل شده است . کمتر کسی را می توان یافت که به سوباتان برود و کباب بره نوش جان نکند . ولی متاسفانه مکان بهداشتی مناسبی برای کشتار وجود نداشته و قصابها بناچار در مقابل مغازه های خود بشکل کاملاً غیر بهداشتی اقدام به این کار می کنند . اگر از طرف مسئولین برای ساخت یک کشتارگاه کوچک بهداشتی قدمی برداشته شود ، بی شک قصابها نیز آمادگی همیاری و همکاری را دارند .