یکی  از چشم اندازها و مناطق دیدنی سوباتان پارک طبیعی آلچاق می باشد. این پارک جنگلی منطقه وسیعی پوشیده از درختچه های زیبا و رنگارنگ آلوچه ، سیب کال ، گلابی جنگلی ، ازگیل کوهی ، قره قات و چند نوع زالزالک می باشد.

این پارک ، چمنزار وسیعی است که محل چراگاه دامداران بوده و در هر زمان گله های متعددی در داخل آن در حال چرا هستند.

در مهر ماه هر سال با رسیدن آلوچه های رنگارنگ ، پارک آلچالق حال و هوای دیگری پیدا می کند .

لذا بر آن شدیم تا برای نشان دادن زیبایی این منطقه بکر طبیعی اقدام به برگزاری مسابقه عکس از آلوچه های رنگارنگ آلچالق بکنیم .

مهلت ارسال عکس تا 30 مهر 96 می باشد .

به صاحبان آثار منتخب از محصولات لبنی سوباتان شامل پنیر و کره محلی جایزه داده خواهد شد .

ضمناً عکس منتخب مسابقه چاپ و در موزه سوباتان بنام صاحب اثر بنمایش گذاشته خواهد شد .

ضمنا پس از بارشهای مهر ماه پارک آلچالق به محل رویش قارچ طبیعی تبدیل می شود که مسابقه عکس قارچ آلچالق نیز متعاقباً اعلام خواهد شد .

نمونه ای از قارچ طبیعی آلچالق(عکس متعلق به سالهای قبل است.)

عکس از آقای جابر امینی