مراسم طشت گذاری مسجد سوباتان امسال با حضور جمع کثیری از مردم برگزار شد .

این مراسم که نوعی زمینه سازی عزاداری محرم است همه ساله چند روز قبل از شروع ماه محرم در مساجد استانهای آذربایجانها و بخشهایی از گیلان برگزار می گردد.