بدلیل کوهستانی بودن منطقه سوباتان ، محصولات آن نیز معمولاً دامی و طبیعی  از قبیل موارد زیر می باشد :

1 – مهمترین محصول دامداران سوباتان تولید فرآورده های دامی است . این دامداران زحمتکش با پرورش هزاران راس گاو – گوسفند و بز ، نقش بسزایی در تامین گوشت قرمز ، پنیر ، کره ، ماست ، شیر ، پشم و سایر محصولات دامی دارند .

2 –  گیاهان دارویی از جمله گل پر ، کهلیک اوتی ، بوی مادران ، پونه ، تره ، گزنه و ……… نیز یکی دیگر از محصولات منطقه محسوب شده و بخشی از درآمد ساکنین را  بخود اختصاص می دهد . سالانه دهها تن دانه گل پر که مصرف دارویی دارد از این منطقه به بازار عرضه می شود .

 نمونه ای از مزارع گل پر….

3 –  یکی از محصولات مهم سوباتان که برای دامداران ارزش حیاتی دارد علوفه طبیعی است که بدلیل شرایط خاص جغرافیایی این منطقه ، علوفه که در فصل زمستان غذای اصلی دام می باشد بصورت دیم و کاملاً طبیعی به عمل می آید و سالانه صدها تن از این محصول به قشلاقهای دامداران منتقل می گردد .علوفه طبیعی سوباتان به دو شکل سنّتی و صنعتی درو می شود . در روش سنّتی دامداران با وسیله ای بنام ” درگز ” یا (سرکج) علف را درو می کنند .

این زحمتکشان هر چند وقت یکبار باید درگز را با سوهان مخصوصی تیز کنند .

در روش سنّتی پس از خشک شدن علف آنها را جمع کرده و بصورت دستی بسته بندی می کردند . به این شکل که اول یکی از دامداران مقداری علف را برداشته و آن را از وسط تا می کرد و چوب کوتاهی را از وسط آن ردّ کرده شروع به پیچیدن علف می کرد و در مقابل آن فرد دیگری به اندازه مناسبی علفها را دسته کرده و بطرف نفر اول هدایت می کرد .

پس از پیچیدن علفها به اندازه کافی ، یکی از دامداران بروش خاصی آنرا دور خود پیچیده و به شکل دسته خاصی بنام ” بورماج ” در می آورد .

وسپس آنها را بار چهار پایان کرده و به قشلاقها منتقل می کردند .

در روش درو صنعتی علوفه بوسیله تراکتور درو می شود

و پس از خشک شدن جمع آوری شده و بوسیله بیلرها بسته بندی می شوند

سپس با وسایط نقلیه به قشلاقهای دامداران منتقل می شوند


در اواخر مرداد هر سال گلهای رنگارنگ باغهای علوفه به همراه آوازهای دل نشین بلدرچین ها که این باغها را جهت لانه سازی و پرورش جوجه های خود انتخاب می کنند یکی دیگر از زیبائهای غیر قابل وصف سوباتان است.
4 – یکی دیگر از محصولات منطقه گندم و جو دیم می باشد که دامداران بخشی از زمینهای خود را به کاشت این محصول ارزشمند اختصاص میدهند .

درو دستی و سنتی جو دیم