هر چه محرم به تابستان نزدیک تر می شود مساجد مناطق ییلاقی از شور و حال بیشتری برخوردار شده و عزاداران بیشتری در این مساجد دور هم جمع می شوند . گرچه در سالهای گذشته مسجد سوباتان با وجود برف و کولاک پذیرای خیل عظیم عزاداران حسینی بوده ولی محرم امسال عزاداری در مسجد این ییلاق زیبا حال و هوای دیگری داشت .

عصر تاسوعا حضور جمع کثیری از اهالی بسک در قالب هیئت عزاداری و دسته سینه زنی در مسجد سوباتان به این شور و حال افزود .

از قدیم الایام در مناطق تالش رسم بوده که هیئتهای عزاداری مساجد در محرم ، دسنجات بزرگی تشکیل داده و در مساجد همجوار حضور یافته و مشترکاً به عزاداری می پرداختند .

 استقبال و بدرقه این هیئتها رسومات خاصی دارد و اشعار خاصی در این مراسم اجرا می شود که نوحه خوانهای هر مسجد باید اجرا نمایند .

 هیئت امنای مساجد میزبان ضمن پذیرائی از میهمانان هدیه و خلعتی را (پارچه کت وشلواری یا هدیه نقدی) برسم یادبود به نوحه خوانهای مساجد میهمان تقدیم می کنند .

صبح روز عاشورا اهالی سوباتان دسته بزرگی راه انداخته و بطرف  مسجد قدیمی روستای ییلاقی هونی یش حرکت کردند . شاید بعد از سی و چند سالی که محرم با ماههای سرد سال مصادف شده بود ، این اولین هیئتی بود که در ییلاقات راه می افتاد .

 از اینها که بگذریم خاطره عزاداری محرم 93 که در میان برف و کولاک انجام شد هرگز فراموشمان نمی شود .