لیندا دختر 26 ساله آلمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه در سوئد می باشد ، هفته قبل بهمراه یک مترجم اصفهانی به سوباتان آمد . لیندا در اصفهان با دیدن تصاویری از سوباتان تقاضای بازدید از این منطقه را نموده و با همکاری میزبان اصفهانی خود (خانم صفورا زمانی) به سوباتان آمده بود .

بازدید از نمایشگاه مردم شناسی عشایری سوباتان برای لیندا بسیار جالب توجه بود .

لیندا در مدت اقامت خود در سوباتان از مناطق دیدنی سوباتان بازدید کرده ولی حضور در بازار سوباتان برایش جاذبه بیشتری داشت .

معمولا همه توریستهای خارجی عکسی یادگاری با آخرین بازمانده خیاطان سنتی سوباتان (آقای معروف خیاطی ) گرفته و به ارمغان می برند که لیندا نیز از این قاعده مستثنی نبود .

معروف خیاطی تنها کسی هست که هنوز به بافت لباسهای سنتی شال اشتغال دارد .

در پارک طبیعی و جنگلی آلچالق زمانیکه لیندا مشغول خوردن آلوچه و سیاه دانه و سایر میوه های جنگلی بود ، وقتی ازش سئوال کردم :

what do you think about soubatan (نظر شما در مورد سوباتان چیست ؟)

بهمراه تبسمی رضایتمندانه گفت :

i think soubatan is iranian switzerland  (به نظر من سوباتان سوئیس ایران است .)

 

 سوباتان استعداد بالقوه جذب توریست خارجی را دارد ، اگر خوب مدیریت شود …….