حضور سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی در سوباتان امتیاز بزرگی است که اگر مسئولین مربوطه برنامه ریزی صحیحی برای آن داشته باشند می تواند در توسعه اقتصادی لیسار نقش بسزایی داشته باشد .

امروزه با توجه به استفاده زیاد از کارتهای خرید الکترونیکی ، نبود خط موبایل در سوباتان به یکی از موانع عدم رونق بازار سوباتان تبدیل شده است . مسافران به دلیل عدم اطلاع از این موضوع و همراه نداشتن پول نقد قدرت خرید مایحتاج خود را نداشته و حتی گاها با مشکلاتی روبرو می شوند .

دکل تقویت موبایل سوباتان که چند سال پیش به دلیل خرابی موتور برق از کار افتاده است می تواند با صرف کمترین هزینه بوسیله برق خورشیدی براه افتاده و این معضل اقتصادی و اجتماعی سوباتان را حل نماید .

در صورت دایر شدن خط موبایل در سوباتان و مجهز شدن مغازه ها به دستگاه کارت خوان اقتصاد این منطقه زیبای توریست پذیر متحول خواهد شد .